Uudised

22.-29. november 2011

Vahemikus 22.-29. november 2011 viibib Rein Meijel välislähetusel. Suhtlemine SMS'i teel.