Käimine

Käimine on pajudes riikides üks populaarsemaid liikumisharrastuse vorme. Käimine on igaühele jõukohane liikumisviis, mistõttu seda harrastavad miljonid inimesed kogu maailmas. 
Inimene õpib käima ühe aastaselt ja enamik meist on suutelised käima kuni surmani, seetõttu on käimine inimesele kõige loomulikum liikumisviis.
Igaüks suudab käimise tempot kergesti reguleerida vastavalt võimetele ja enesetundele. Käimine koormab organismi mõõdukalt ja on kasulik tervisele. Vajaliku koormuse saavad nii süda kui vereringesüsteem, alakeha-ja seljalihased, liigesed ja luustik. Lisaks heale enestundele, aitab käimine vabaneda liigsetest kaalukilogrammidest ning tekkinud stressist ja närvipingest. 
Käimine viib meid loodusesse, kus on kõige tervislikumad ja ka kättesaadavamad harjutamispaigad. Käimine on koormuse poolest võrreldav võimlemise-, lihtsamate pallimängude, jalgrattasõidu või ujumisega, talvistest tervisespordialadest annab käimisega sama koormuse suusatamine.
Seda loomulikult eeldusel, et te ei käi ainult telviisori ja külmkapi vahel vaid liigute vabas looduses regulaarselt vähemalt pool tundi päevas.

Käimine on üks odavamaid ja lihtsamaid ning ehk kõige vähenõudlikumaid tervisespordialasid. Samas ei tohi unustada, et inimorganismile on mõjusam mitmekülgne tegelemine liikumisharrastuse erinevate vormidega ehk lisaks käimisele tuleks harrastada ka teisi tervisespordialasid.

 

KÄIMINE SOBIB KÕIGILE

RIIETUS ja JALANÕUD

Tervisekäija riietus sõltub ennekõike ilmast. Sobivam on muidugi sportlik riietus, mis peaks olema kerge ja õhku läbi laskev (vt.ka jooksmisriietus).

Käimisvarustuse puhul kehtib reegel, et pole olemas halba ilma, on vaid ebasobiv riietus.

SOOVITUSI ALGAJALE KÄIJALE

 

KUIDAS HINNATA KÄIMISTREENINGUT?

Käimistreeningu lõppedes on hea enesetunde kõrval oluline osata end ja oma tulemusi hinnata.

refereerinud Rein Meijel